Studiekeuze : nu, voor de toekomst, en voor levenslang leren

Een analyse kan al vanaf de leeftijd van 14 jaar, op voorwaarde dat je al voldoende afstand hebt kunnen nemen van je kindertijd. Dat je er kan op terugkijken zonder schaamte omdat je bv. als jongen met de poppen hebt gespeeld of als meisje in de bomen hebt gehangen. Als jij dat kan zien als ‘normaal’ op dat moment in jouw leven, ben je startklaar om te ontdekken welke KernTalenten schuilgaan achter jouw spelgedrag.

De meerwaarde van de test op jonge leeftijd van 17-18 is dat je al sneller weet wat jouw KernTalenten zijn en er ook met al positief mee aan de slag kan gaan. Een sterk KernTalent geeft vanzelf motivatie om ermee bezig te zijn, omdat het jou simpelweg tonnen energie geeft.

Jouw KernTalenten blauwdruk bevat erg veel componenten die zicht geven op aangeboren interessegebieden, intrinsieke motivatoren, maar ook leerstijlen en persoonlijkheid, net dat waar veel jonge mensen nog naar op zoek zijn. Daarnaast spelen natuurlijk ook intelligentie en al dan niet aanwezigheid van leerstoornissen een rol in hoe iemand zich ontwikkelt. Eventuele beperkingen in de ontwikkeling kunnen dan vaak gecompenseerd worden door je Sterke KernTalenten goed in te zetten.

Jij en jouw partner : durf je relatie onder de loep te nemen

Elk KernTalentenprofiel is anders, er zijn immers 94 miljard mogelijke combinaties. Jij en jouw partner hebben dus een verschillend profiel en dus verschillende behoeften op vlak van creativiteit, organisatietalent, empathie, behoefte aan andere mensen, flexiblilteit, autonomie, enz.. Wat jou energie geeft, kàn hetzelfde zijn als wat je partner energie geeft maar... kan dus ook heel verschillend zijn. Na een analyse van beiden hebben we beter zicht op synergieën, risico's tot conflict maar ook mogelijkheden tot verbinding. Begrijpen hoe de ander in elkaar zit is een levenslang werk en vaak met vallen en opstaan. Met behulp van een KernTalentenalalyse kan je echter grotere stappen tegelijk zetten. Voorwaarde is bereid zijn om elkaars noden te zien en te leren respecteren. De 'aard van het beestje', de blauwdruk..., kan je immers niet veranderen maar vanuit je eigenheid leren rekening houden met elkaar, kan je wel (leren).

Hoogsensitiviteit en stressgevoeligheid counteren

Op 12 en 13 mei organiseerde Prof. Dr. Elke Van Hoof het 1e internationaal congres rond Hoogsensitiviteit (HSP, www.hspvlaanderen.be). Prof. Dr. Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en is er coördinator van de opleiding “Hoogsensitiviteit voor Professionals”. Op het congres werd er heel wat aandacht besteed aan stress en burn-out. Mensen met HSP zijn immers extra gevoelig voor stress. Dagelijks pleegt deze kwaal een aanslag op het welzijn van 10 % van alle werkenden. 12-15 % ondervindt een negatieve impact door stress en 30 % loopt er risico op. Professor Van Hoof stelt in haar onderzoek van de relatie tussen de KernTalentenMethode en HSP: "De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten". (www.vub.ac.be/events/2015/hoogsensitiviteit-ga-voluit-je-talent). M.a.w, door je KernTalenten te kennen kan je bewust energiegevende activiteiten in je leven opzoeken waardoor je stressbestendigheid en veerkracht toenemen. HSP-ers in balans zijn immers bijzonder waardevol op en naast de werkvloer !

Loopbaanbegeleiding : zelf je loopbaan in handen nemen

Je Sterke KernTalenten zijn je energiegevers: ze worden dus best volledig in en door de job aangesproken. Een goede match krijg je als je minstens 70% van je sterke KernTalenten kwijt kan in de keuzes die je maakt, een uitstekende match als je boven de 85% kan gaan.

KernTalenten ‘niet gebruiken’ leidt tot het gevoel je niet te kunnen ontwikkelen en iets te missen (’t is toch nog niet helemaal dat’) en dit geeft een zeer grote kans tot weggaan, bv. voor een andere job die dan beter ‘past’. Moeten ingaan tegen je sterke KernTalenten kan ook tot frustraties leiden, bv. chaotisch moeten blijven werken als je veel “structuur” nodig hebt, leidt tot frustraties. We zoeken dus de juiste match tussen KernTalenten (vanuit de persoon) enerzijds en de gevraagde kerncompetenties (vanuit de job) anderzijds.

Burn-out : voorkomen of eruit geraken

In onze methode weten we dat burn out zich manifesteert als je te lang te veel van je kleine KernTalenten moet inzetten. Dat kost nl. tonnen energie en zuigt je uiteindelijk leeg. Tegelijk kan het ook dat je in een burn out terecht komt omdat je simpelweg te lang en te veel van bepaalde sterke KernTalenten blijft inzetten, en je je lichaam en/of geest onvoldoende rust gunt, bijvoorbeeld via andere sterke KernTalenten die voor tegengewicht zorgen. Zicht krijgen op jouw KernTalentenconstellatie maakt dus meteen duidelijk waar JOUW valkuilen liggen, maar ook hoe je ze kan vermijden...

Bore-out : voorkomen of eruit geraken

Burn-out en Bore-Out hebben dezelfde fysische en mentale symptomen, maar de oorzaken zijn heel verschillend. Kort gezegd, burn-out manifesteert zich bij chronische overprikkeling (te weinig rust) terwijl Bore-out zich manifesteert bij chronische onderprikkeling (te weinig uitdaging); als je dus te lang te weinig van je sterke KernTalenten kan uitleven. Dat gevaar bestaat vaak bij hoogbegaafden die vaak over veel competenties beschikken maar die niet altijd durven tonen of bij wie die competenties niet noodzakelijk samenvallen met hun allersterkste KernTalenten, met wat hen echt drijft. Het zijn namelijk je allersterkste KernTalenten die je energie geven en die je een gevoel van zingeving en waardevolheid van jouw bestaan opleveren. Je sterke KernTalenten niet mogen inzetten leidt tot een gevoel van zinloosheid, leegheid, verveling ... Via de KernTalenten-methode krijg je dus terug zicht op die pure KernTalenten, je intrinsieke motivatie, los van je competenties.

Boekentip : "Vechten tegen verveling". Frouke Vermeulen. Uitg. Houtekiet.2015

Life coaching

" Het is één ding te denken dat je op de goede weg bent, en een ander te geloven dat die weg de enige is"

Puebla indianen

Een stuk gelopen relatie, de kinderen het huis uit, chronisch ziek, al dan niet vrijwillig op pensioen,... Er zijn zo van die momenten in je leven dat je even wil stilstaan en herbronnen, om daarna anders op weg te gaan of gewoon een nieuwe route in te slaan.

Om zelfbewust te leven en keuzes te kunnen maken is zelfinzicht een belangrijk vertrekpunt. Voor sommigen is reflecteren over je levensweg een vanzelfsprekend gegeven en zijn ontmoetingen met anderen een manier om verder af te toetsen en aan te scherpen wat je al weet. Voor anderen is die zelfreflectie een moeilijk gegeven. Hoe weet je of jouw inzichten 'juist' zijn? Hoe kan je jezelf werkelijk zien zoals je bent, als je het gewicht van het verleden met je meedraagt?

Op die vragen geeft een KernTalentanalyse geen pasklaar antwoord. Maar wel een objectief gefundeerde start! KernTalenten vertellen je wie je in aanleg bent, wat je potentieel is, en waar jij vanzelf door gemotiveerd raakt en dus energie uithaalt. Deze KernTalenten verraden zich in ons spontane speelgedrag tussen 4 en 12 jaar, ongeacht het spelmateriaal dat voorhanden was, ongeacht de reactie van jouw omgeving daarop.

De link tussen de 23 KernTalenten (en wat ze precies betekenen in hun onderling samenspel) en hoe jij vandaag in het leven staat, wordt steeds beter wetenschappelijk onderbouwd. Wanneer je kennis hebt van jouw unieke blauwdruk - er zijn 94 miljard mogelijke combinaties en elk profiel is waardevol ! - kan je beter benoemen hoe je in elkaar zit, bewuster omgaan met wat jou gelukkig maakt en wat niet, en uiteindelijk betere keuzes maken op vlak van werk, partnerrelaties, omgang met jouw kinderen en familie en vrienden.

Tegelijk laat het je toe, wanneer het verleden nog tè zwaar weegt in het heden, om te kijken met de ogen van het unieke kind van toen (aard, potentieel, intrinsieke motivatie) naar de wisselwerking met jouw unieke omgeving. Het maakt het verleden helderder, het filteren van wat je meeneemt en wil achterlaten makkelijker, en werkt uiteindelijk bevrijdend.

"Jezelf het recht geven, te zijn wie je werkelijk bent, is het mooiste geschenk dat je van jezelf mag ontvangen"

Sonia VM