Studiekeuze: nu, voor de toekomst, en voor levenslang leren

Een analyse kan al vanaf de leeftijd van 14 jaar, op voorwaarde dat je al voldoende afstand hebt kunnen nemen van je kindertijd. Dat je kan terugkijken zonder schaamte omdat je bv. als jongen met de poppen hebt gespeeld of als meisje in de bomen hebt gehangen. Als jij dat kan zien als ‘normaal’ op dat moment in jouw leven, ben je startklaar om te ontdekken welke KernTalenten schuilgaan achter jouw spelgedrag.

De meerwaarde van de KernTalentenanalyse op jonge leeftijd is:

 • dat je al sneller weet wat jouw KernTalenten zijn (energiegevers- vreters) en in welke studies en (later) beroepen je die kan uitleven (geen ‘trial & error’ dus)
 • dat je er meteen positief mee aan de slag kan gaan en aan zelfvertrouwen wint.
 • dat een sterk KernTalent jou vanzelf motivatie geeft om ermee bezig te zijn, omdat het jou simpelweg tonnen energie geeft.
 • Dat je nu de juiste studiekeuze maakt, met het oog op het beroep dat later bij jou past
 • dat je zelfzorg kan inbouwen door energievreters te vermijden, waar mogelijk
 • dat vermoeden hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit ontdekt kan worden en je er leert mee om te gaan
 • dat je beter begrijpt op welke manier je graag leert (autonoom, in groep, met interactie, bewegend…) 
 • dat je je persoonlijkheid beter leert kennen, net dat waar veel jonge mensen nog naar op zoek zijn.
 • dat je onderscheid kan maken tussen je aanleg, en een leerstoornis. Zo kan je aanleg hebben voor “Structuur en organisatie” maar toch ADHD hebben. Je ADHD maakt het moeilijker om dat KernTalent tot een competentie te ontwikkelen, maar zeker niet onmogelijk!

Loopbaanbegeleiding : zelf je loopbaan in handen nemen

Je Sterke KernTalenten zijn je energiegevers: ze worden dus best volledig in en door de job aangesproken. Een goede match krijg je als je minstens 70% van je sterke KernTalenten kwijt kan in de keuzes die je maakt, een uitstekende match als je boven de 85% kan gaan.

KernTalenten ‘niet gebruiken’ leidt tot het gevoel je niet te kunnen ontwikkelen en iets te missen (’t is toch nog niet helemaal dat’) en dit geeft een zeer grote kans tot weggaan, bv. voor een andere job die dan beter ‘past’. Moeten ingaan tegen je sterke KernTalenten kan ook tot frustraties leiden, bv. chaotisch moeten blijven werken als je veel “structuur” nodig hebt, leidt tot frustraties. We zoeken dus de juiste match tussen KernTalenten (vanuit de persoon) enerzijds en de gevraagde kerncompetenties (vanuit de job) anderzijds.

Deze loopbaanvragen kregen via KernTalentenanalyse alvast een concreet antwoord:

 • Hoe haal ik meer voldoening en plezier uit mijn werk?
 • Ik word onvoldoende uitgedaagd maar heb ook geen diploma’s. Kan ik dan wel iets doen?
 • Wat zijn eigenlijk mijn talenten en competenties?
 • Hoe kan ik mijn talenten en competenties nog beter inzetten?
 • Ik wil een andere job zoeken maar hoe begin ik daaraan?
 • Ik heb (nog steeds) het gevoel dat ik het foute diploma heb, hoe kan ik bijsturen?
 • Ik heb problemen met één of meerdere collega’s en/of leidinggevenden, is daar een oplossing voor?
 • Ik denk er al lang aan om zelfstandige te worden (freelance, eigen zaak, vennoot) is dat iets voor mij?
 • Ik doe mijn job al heel lang. Is het tijd voor iets anders of blijf ik beter?
 • Ik ben zelfstandige (of wil het worden) maar vind mijn focus niet: wie ben ik, wat wil ik, wie is mijn klant?
 • Hoe krijg ik meer evenwicht tussen mijn werk- en privéleven?
 • Telewerken is een ramp voor mij. Hoe komt dat en wat doe ik eraan?
 • Ben ik geschikt voor die promotie of leidinggevende functie?
 • Sinds mijn promotie voel ik me niet meer gelukkig in mijn job. Hoe komt dat en is er ook een weg terug voor mij?
 • Ik droom van een job in het buitenland, maar wat houdt mij tegen om het te doen?

Hoogbegaafdheid

Om aan te geven wat we onder hoogbegaafdheid verstaan, gebruiken we graag de definitie uit het Delphi model Hoogbegaafdheid (Koojman M., 2008). De meeste hoogbegaafden herkennen zich in deze omschrijving:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

Hoogbegaafdheid is dus meer dan de uitslag van een IQ test, het gaat om je hele zijn.

De KernTalentenMethode legt dat hele ‘zijn’ bloot op een heel complete, concrete en verfijnde manier en geeft meteen aangrijpingspunten om betere keuzes te kunnen maken. Ze wordt daarom bijzonder gewaardeerd door hoogbegaafden zelf, die zich vaak niet herkennen in de meest gebruikte assessment tools.

Meer weten? Ga naar ‘Hoogbegaafdheid coaching’

Hoogsensitiviteit counteren

Hoogsensitiviteit is een aangeboren kenmerk van de persoonlijkheid. Wie hoogsensitief is, heeft een sterkere waarneming van de omgeving en het brein verwerkt die intensiteit aan prikkels op een diepgaander niveau. Dit houdt risico’s in voor overprikkeling (stress) en daardoor ook voor overgevoelige reacties. Daarom wordt hoogsensitiviteit vaak verward met overgevoeligheid terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Een hoogsensitief iemand die in balans is, heeft in principe geen last van zijn sensitiviteit maar ervaart die eerder als een kracht die je kan inzetten.

Om dat te kunnen is het belangrijk om eerst zeker te weten of je hoogsensitief bent; de testen die je op internet vindt zijn helaas niet betrouwbaar.

De meerwaarde van de KernTalentenmethode bestaat erin dat:

 • ze aanwijzingen geeft voor een vermoeden van hoogsensitiviteit. Het KernTalent ‘Mentale creativiteit’ bevat de component ‘extra gevoelig voor prikkels, spanningen, sfeer en emoties’. Dat kenmerk komt vaker voor bij hoogsensitieve personen dan bij anderen. Maar ook het KernTalent ‘Transpositie empathie’ is meer dan gemiddeld te vinden bij hoogsensitieve mensen.
 • ze je hele persoonlijkheid in kaart brengt en handvaten geeft om beter met die hoogsensitiviteit op weg te kunnen
 • je jouw persoonlijke energie gevende activiteiten kan ontdekken en die in je leven inbouwen waardoor je stressbestendigheid en veerkracht toenemen.

Begrijpen wat hoogsensitiviteit (niet) is, welke KernTalenten een rol spelen, en hoe je vanuit jouw eigenheid (jouw unieke KernTalentenprofiel) daar kan mee omgaan, maakt dat je dit persoonskenmerk kan leren inzetten als een echte kracht.

Professor Elke Van Hoof stelt in haar onderzoek van de relatie tussen de KernTalentenMethode en hoogsensitiviteit: "De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten". (www.vub.ac.be/events/2015/hoogsensitiviteit-ga-voluit-je-talent).

Om zeker te zijn of je hoogsensitief bent, nemen we naast de KernTalentenanalyse ook nog een vragenlijst en diepte-interview af.

Burn-out en Bore-out: voorkomen of eruit geraken

In onze methode weten we dat burn-out zich manifesteert als je te lang te veel van je kleine KernTalenten moet inzetten. Dat kost nl. tonnen energie en zuigt je uiteindelijk leeg.

Tegelijk kan je ook in een burn-out terechtkomen omdat je simpelweg te lang en te veel van bepaalde sterke KernTalenten blijft inzetten, en je je lichaam en/of geest onvoldoende rust gunt, bijvoorbeeld via andere sterke KernTalenten die voor tegengewicht zorgen.

Sommige mensen hebben ‘ingebouwde dilemma’s’ in zich. Ze hebben dan dingen nodig die met elkaar in tegenstrijd zijn. Zo bijvoorbeeld kan je, in aanleg, veel behoefte hebben om tussen de mensen te zijn of samen dingen aan te pakken; maar heb je tegelijk ook de nood om je in jezelf terug te trekken en lekker te freewheelen over van alles en nog wat. Een van beide behoeften constant onderdrukken leidt echt tot energieverlies. De kunst bestaat er dus in om aan beide sterke KernTalenten even veel aandacht te geven door ze echt in te plannen.

De meerwaarde van een KernTalentenanalyse bestaat erin dat:

 • je veel scherper, bij jezelf en je omgeving, ziet welke factoren tot burn-out/bore-out hebben geleid.
 • je weet hoe je jezelf fysiek en mentaal opnieuw kan opladen door aandacht te geven aan je persoonlijke energiegevers.
 • je terug aan het werk gaat (op dezelfde of een andere werkplek) met nieuwe inzichten: je weet immers waar je moet op inzetten, wat te vermijden of hoe je kan compenseren voor die zaken waar je geen controle over hebt.

Burn-out en Bore-out hebben dezelfde fysische en mentale symptomen, maar de oorzaken zijn heel verschillend. Kort gezegd, burn-out manifesteert zich bij chronische overprikkeling (te weinig rust) terwijl Bore-out zich manifesteert bij chronische onderprikkeling (te weinig kwalitatieve uitdaging); als je dus te lang te weinig van je sterke KernTalenten kan uitleven. Daar waar bij burn-out in de eerste plaats rust is aangewezen is dat bij bore-out juist niet het geval. Zelfs al voel je je uitgeput, dan nog moet je met je energiegevers aan de slag. Iedereen die niet voldoende wordt uitgedaagd kan dus in een bore-out terechtkomen.

Dat gevaar bestaat zeker bij hoogbegaafden die vaak over veel competenties beschikken en daarom breed worden ingezet maar zich ondanks dat niet voldoende uitgedaagd voelen. Dat is, bijvoorbeeld, omdat ze weliswaar veel Sterke KernTalenten hebben maar daarbinnen nog de allersterkte KernTalenten moeten onderscheiden.

Boekentip: "Vechten tegen verveling". Frouke Vermeulen. Uitg. Houtekiet.2015

Jij en jouw partner: durf je relatie onder de loep te nemen

Hoe kun je boos blijven op iemand vanwege de kleur van zijn ogen?

Danielle Krekels

Wie we zijn, en hoe we ons dus gedragen, is grotendeels aangeboren. Onze opvoeding bepaalt hoe we die aanleg al dan niet ontwikkelen. Maar, die verandert nooit de werkelijke aard van het beestje… Waarom zou je de ander dan willen veranderen? Als dat al zo moeilijk lukt bij jezelf…

Vaak is dat omdat wat de ander doet, of juist niet doet, of zegt, of hoe die zich gedraagt ervaren wordt als een gebrek aan liefde en respect. Terwijl dat meestal niet zo bedoeld werd. Betekent veilige gehechtheid in een relatie niet precies dat je (eindelijk!) jezelf mag zijn?

Elkaar proberen te veranderen, is immers ingaan tegen elkaars natuur. Maar om zinvol kunnen samen te leven moet je elkaars natuur dus wel goed kennen want die is zelden een perfecte match met de jouwe. Met behulp van de KernTalenten Methode kan je echter grotere stappen tegelijk zetten. Voorwaarde is bereid zijn om elkaars noden te zien en te leren respecteren. De 'aard van het beestje', de blauwdruk..., kan je immers niet veranderen maar vanuit je eigenheid leren rekening houden met elkaar, kan je wel (leren). Een paar voorbeelden:

Als je partner, in aanleg, geen zorgende empathie heeft, zal die niet automatisch (zonder erover te moeten nadenken) met koffie en koekjes ronddraven in huis, terwijl jij misschien net wel heel dienstbaar en zorgzaam bent. Als die KernTalenten eenmaal blootliggen, ga je daar anders naar kijken. Die ene keer dat hij jou een koffie aanbiedt, weet je dat hij daar moeite voor gedaan heeft en kan je alleen maar diepe dankbaarheid voelen.

Als jij van nature een groepsmens bent, zal samen op stap gaan met de vrienden jou een enorme boost geven. Als je partner dat KernTalent niet zo sterk heeft, zal zij elke groepsuitstap als iets heel vermoeiend ervaren, iets om van te bekomen. Dat ervaar jij misschien als een afwijzing van je vrienden, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je partner haalt misschien, in aanleg, meer energie uit het beluisteren van een fantastische cd. Van zodra je weet dat het ‘niet persoonlijk’ is, wordt het makkelijker om de ander die noodzakelijke ruimte te geven.

Dit zijn slechts eenvoudige voorbeelden. Je KernTalenten staan immers nooit op zichzelf. Ze maken deel uit van een uniek profiel van 23 KernTalenten. Er bestaan 94 miljard mogelijke combinaties. Een van die ‘combinaties van KernTalenten is jouw partner…. En hoe komt die overeen met jouw unieke profiel?

Wie zijn KernTalenten kent, en die van de ander, weet waar conflicten kunnen uit voortkomen, maar ook hoe ze beter te begrijpen en samen op te lossen. Koppels die elkaars KernTalenten profiel kennen, stoppen met strijden tegen elkaar. In de plaats ga je samen strijden voor een betere koppelrelatie. Die kan je immers wel veranderen!

 • zicht op wie je bent, wat je vaardigheden (niet) zijn en waar je nood aan hebt
 • beter zicht op wie de ander werkelijk is, in plaats van wat je dacht of wat je hoopte dat de ander zou zijn
 • beter zicht op jullie synergiën, risico's tot conflict maar ook de positieve mogelijkheden tot verbinding.
 • zet je dus grotere stappen tegelijk om elkaar beter te kennen en in zijn eigenheid te respecteren
 • voel je meer bereidheid om de ander te zien zoals hij is en daar vrede mee te nemen
 • gaat je energie nooit meer naar de ander proberen te veranderen maar wel naar hoe je het ‘samen’ kunt aanpakken zodat er meer balans en voldoening is.

Je zou een KernTalenten-koppel-analyse ook cadeau kunnen doen aan mensen die gaan trouwen of samenwonen. De analyses op zich blijven levenslang geldig en het is een echte investering in een duurzame relatie, veel waardevoller dan ‘meubelen en huisgerief’, toch?

Life coaching

" Het is één ding te denken dat je op de goede weg bent, en een ander te geloven dat die weg de enige is"

Puebla indianen

Een stuk gelopen relatie, de kinderen het huis uit, chronisch ziek, al dan niet vrijwillig op pensioen,... Er zijn zo van die momenten in je leven dat je even wil stilstaan en herbronnen, om daarna anders op weg te gaan of gewoon een nieuwe route in te slaan.

Om zelfbewust te leven en keuzes te kunnen maken is zelfinzicht een belangrijk vertrekpunt. Voor sommigen is reflecteren over je levensweg een vanzelfsprekend gegeven en zijn ontmoetingen met anderen een manier om verder af te toetsen en aan te scherpen wat je al weet. Voor anderen is die zelfreflectie een moeilijk gegeven. Hoe weet je of jouw inzichten 'juist' zijn? Hoe kan je jezelf werkelijk zien zoals je bent, als je het gewicht van het verleden met je meedraagt?

Op die vragen geeft een KernTalentanalyse geen pasklaar antwoord. Maar wel een objectief gefundeerde start! KernTalenten vertellen je wie je in aanleg bent, wat je potentieel is, en waar jij vanzelf door gemotiveerd raakt en dus energie uithaalt. Deze KernTalenten verraden zich in ons spontane speelgedrag tussen 4 en 12 jaar, ongeacht het spelmateriaal dat voorhanden was, ongeacht de reactie van jouw omgeving daarop. De link tussen de 23 KernTalenten (en wat ze precies betekenen in hun onderling samenspel) en hoe jij vandaag in het leven staat, wordt steeds beter wetenschappelijk onderbouwd. Wanneer je kennis hebt van jouw unieke blauwdruk - er zijn 94 miljard mogelijke combinaties en elk profiel is waardevol ! - kan je beter verwoorden hoe je in elkaar zit, bewuster omgaan met wat jou gelukkig maakt en wat niet, en uiteindelijk betere keuzes maken op vlak van werk, partnerrelaties, omgang met jouw kinderen en familie en vrienden.

Tegelijk laat het je toe, wanneer het verleden nog tè zwaar weegt in het heden, om te kijken met de ogen van het unieke kind van toen (aard, potentieel, intrinsieke motivatie) naar de wisselwerking met jouw unieke omgeving. Het maakt het verleden helderder, het filteren van wat je meeneemt en wil achterlaten makkelijker, en werkt uiteindelijk bevrijdend.

"Jezelf het recht geven, te zijn wie je werkelijk bent, is het mooiste geschenk dat je van jezelf mag ontvangen"

Sonia VM