Wat is de uitdaging voor jou - en voor mij ?

Na het middelbaar onderwijs verwacht iedereen dat je verder studeert, dat geeft op termijn immers meer kansen op 'zinvol' werk. Wat dat 'zinvol' is, wordt doorgaans bepaald door werkzekerheid, verloning, arbeidsvoorwaarden, enz. Vaak ga je ook nadenken over je talenten, competenties en interesses, gelukkig maar.

Alleen is dat alles geen garantie op succes in het hoger onderwijs. Daar zijn enkele redenen voor:

 • op het einde van het middelbaar weet je wel in welke vakken je al dan niet goed bent, maar nog niet met welke competenties dat te maken heeft, terwijl elke studierichting inhet hoger onderwijs juist vertrekt van die competenties
 • het is niet omdat je iets goed kan, dat je het ook graag doet
 • het is niet omdat je verstandig bent, dat je graag 'studeert'
 • het is niet omdat je een doordenker bent dat je multiple choice examens aankan
 • het is niet omdat je er later vlot werk mee kan vinden, dat je er nu voldoende motivatie voor hebt
 • het is niet omdat je slim bent, dat je ook grote hoeveelheden leerstof aan kan ....
 • het is niet omdat het goed betaald wordt, dat jij het als 'lonend' zal ervaren
 • het is niet omdat je sommige vakken interessant vindt, dat je er ook je beroep moet van maken

Daarnaast is er ook de structuur van het hoger onderwijs zelf. Van zodra je naar het hoger onderwijs overstapt, zowel de hogeschool als de universiteit, kom jij (maar ook je ouders) in woeliger water terecht. De aanpassing is groot: leerkrediet, studiepunten, vakken 'meenemen', schakeljaren, BanaBa, Manama, .... . En, last but not least, de keuzestress. Er zijn ongelofelijk veel studierichtingen die allemaal zo veelbelovend zijn voor ieders toekomst. Vaak lijken die richtingen op elkaar, maar toch ook weer niet. Vaak lijken ze tot dezelfde beroepen te leiden, maar toch ook weer niet... Hoe ga jij daar de gepaste studierichting uit kiezen ?

Wie ben jij, wat kan jij, wat kun jij leren kunnen, hoe leer jij, maar bovenal, wat zal jou gelukkig maken? Dat is de uitdaging: die match tussen 'de aard van het beestje' en de vereisten vanuit de studies en het beroep te kunnen vinden.

Wat kan ik bieden?

Ervaring met KernTalenten methode bij studiekeuzevragen

We vertrekken vanuit een KernTalentenanalyse om zo tot een plan van aanpak te komen dat jou helpt om jouw weg te vinden tussen het (veel te ruime) studieaanbod.

De meerwaarde van een KernTalentenanalyse bij studiekeuze is:

 • dat je al sneller weet wat jouw KernTalenten zijn (energiegevers- vreters) en in welke studies en (later) beroepen je die kan uitleven
 • dat je er meteen positief mee aan de slag kan gaan en aan zelfvertrouwen wint
 • dat een sterk KernTalent jou vanzelf motivatie geeft om ermee bezig te zijn, omdat het jou simpelweg tonnen energie geeft.
 • Dat je nu de juiste studiekeuze maakt, met het oog op het beroep dat later bij jou past
 • dat je zelfzorg kan inbouwen door energievreters te vermijden, waar mogelijk
 • dat vermoeden hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit ontdekt kan worden en je er leert mee om te gaan
 • dat je beter begrijpt op welke manier je graag leert (autonoom, in groep, met interactie, bewegend…) 
 • dat je je persoonlijkheid beter leert kennen, net dat waar veel jonge mensen nog naar op zoek zijn.
 • dat je onderscheid kan maken tussen je aanleg, en een leerstoornis. Zo kan je aanleg hebben voor “Structuur en organisatie” maar toch ADHD hebben. Je ADHD maakt het moeilijker om dat KernTalent tot een competentie te ontwikkelen, maar zeker niet onmogelijk!

Na de KernTalentenanalyse weet je WAT jouw aanleg, potentieel en intrinsieke motivatie (goesting/plezier) is, HOE jij het liefst studeert (autonoom, in groep, met interactie, bewegend…) en of je beter voor een Professionele Bachelor kiest of een Academische Bachelor/Master.

Ervaring met (al dan niet) studerende kinderen

Als moeder van drie heel verschillende kinderen, maar elk met een hobbelig studieparcours in het hoger onderwijs, heb ik ondertussen wel wat zicht gekregen op de boeiende wisselwerking tussen de 'aard van het beestje' en de verwachtingen van de onderwijswereld.

Ervaring binnen het hoger onderwijs

Als praktijklector in verschillende hogescholen, ben ik al 12 jaar bezig met het coachen van studenten uit multi-diverse hoek en heb ik ook het voorrecht om het hele onderwijsgebeuren ook van binnenuit goed te kennen en begrijpen. Studeren is immers altijd een wisselwerking tussen de student en het onderwijssysteem.

Ervaring met ontwikkelings- en leerproblemen

Naast je natuurlijke aanleg spelen natuurlijk ook intelligentie en al dan niet aanwezigheid van leer- en ontwikkelingsstoornissen een rol in hoe iemand zich ontwikkelt. Als dat aan de orde is, nemen we dat zeker mee in de vraag hoe jouw KernTalenten het best tot ontwikkeling kunnen komen. Lees bv ook eens 'het verhaal van Jan'.

Een analyse kan al vanaf de leeftijd van 14 jaar, op voorwaarde dat je al voldoende afstand hebt kunnen nemen van je kindertijd. Dat je kan terugkijken zonder schaamte omdat je bv. als jongen met de poppen hebt gespeeld of als meisje in de bomen hebt gehangen. Als jij dat kan zien als ‘normaal’ op dat moment in jouw leven, ben je startklaar om te ontdekken welke KernTalenten schuilgaan achter jouw spelgedrag.

Hoe doen we een analyse?

Een analyse kan al vanaf de leeftijd van 14 jaar, op voorwaarde dat je al voldoende afstand hebt kunnen nemen van je kindertijd. Dat je er kan op terugkijken zonder schaamte omdat je bv. als jongen met de poppen hebt gespeeld of als meisje in de bomen hebt gehangen. Als jij dat kan zien als ‘normaal’ op dat moment in jouw leven, ben je startklaar om te ontdekken welke KernTalenten schuilgaan achter jouw spelgedrag. De meerwaarde van de test op jongere leeftijd van 17-18 is dat je al sneller weet wat jouw KernTalenten zijn en er ook met goesting al positief mee aan de slag kan gaan.

Als voorbereiding vul je een on-line keuzelijst in waar je per 'leukertje' (= spel, activiteit, bezigheid) aanduidt hoe leuk of jij dat vond. Daarnaast is er ook een 'open veld' waarin jij zelf activiteiten kan toevoegen. De test neemt ongeveer 30 minuten in beslag en is bovendien ook nog eens prettig om te doen. In een gesprek ga ik nadien dieper in op je spelgedrag, om zeker te zijn dat we er hetzelfde onder verstaan en dat de KernTalenten juist worden toegekend. Dan maak ik een overzicht van jouw 'kleurenpallet' , dit zijn je 23 KernTalenten en de mate waarin je ze in aanleg mee hebt: klein, half of sterk. Door de nauwkeurige combinatie van àlle clusters (bij elkaar horende KernTalenten) en àlle componenten (onderdelen van KernTalenten) te bespreken, geef ik jou een correcte interpretatie mee, want er zijn 94 miljard mogelijke combinaties aan sterke, halve en kleine KernTalenten. Een KernTalent is dus op zich niet verkeerd of goed, precies omdat het afhangt van het onderlinge samenspel van àlle kleine, halve en sterke KernTalenten. Elk profiel is dus waardevol!

KernTalenten geven nog NIET aan of je een vaardigheid of competentie nu ook al echt verworven hebt, dus of je dit nu al kùnt. WEL wat er in jouw aard en potentieel ligt - misschien zelfs nog verborgen - en wat je energie geeft om te doen vanuit je authentieke, originele zelf, zonder de invloed van opvoeding, levensgebeurtenissen, normen en waarden, enz. In een tweede gesprek gaan we daarom, via een diepte-interview, na in welke mate die KernTalenten zich doorheen jouw levensloop al dan niet hebben kunnen ontwikkelen tot competenties en waar je rekening moet mee houden bij je studiekeuze. Tot slot beschrijven we jouw unieke blauwdruk in een lijvig verslag, een instrument om telkens wanneer je in je leven voor belangrijke keuzes staat, toch dicht bij je ware zelf te blijven, je unieke strepenpatroon.

Op basis van deze analyse geven we jou een 'plan van aanpak' mee om het onderwijslandschap te verkennen. Welke studierichtingen zouden het beste bij jou kunnen passen? Welke valkuilen zijn en er en hoe zou je daar kunnen mee omgaan. We vertrekken daarbij altijd van je energiegevende KernTalenten!

Wat kost het ?

Helaas wordt studiekeuzebegeleiding nog steeds niet aangemoedigd door de overheid. Het zou op termijn nochtans een enorme kostenbesparing opleveren, zowel voor de overheid als voor de ouders, indien jongeren sneller de voor hen juiste weg zouden inslaan.

Een analyse bestaat altijd minimaal uit het checken van de ‘leukertjes’ op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst, terugkoppeling van de resultaten, diepte-interview uitgebreid levenslang geldig verslag.

Volwassenen betalen hiervoor 550 euro maar scholieren en studenten krijgen een stevige korting en betalen slechts 390 euro voor de basicformule (KernTalentenanalyse en basis verslag) of 470 euro voor de coaching formule (KernTalentenanalyse, persoonlijk en uitgebreider verslag met advies).

Er is geen B.T.W verschuldigd.

Het verhaal van Jan ...

In het middelbaar volgde Jan de studierichting Industriële Wetenschappen in het TSO. Hij koos bewust een school waar de kwaliteit van deze studierichting goed bewaakt werd, want hij is best een slimme gast en houdt van wat uitdaging, zeker wat wiskunde en technische vakken betreft. Op het einde van het laatste jaar staat vast dat hij Burgerlijk ingenieur gaat studeren. De probleemoplossende vaardigheden die in dit beroep vereist zijn, zijn echt zijn ding. Dat je ook veel zal moeten studeren, wat hij nooit gedaan heeft, is niet zijn zorg: hij is toch gemotiveerd? Na een paar maanden loopt het echter al grondig mis. De leerstof is 'gortdroog', probleemoplossend denken gebeurt alleen abstract, er is gewoon niks nuttig bij. Dan maar overschakelen naar Industrieel Ingenieur, dat is immers veel praktijkgerichter. Opnieuw loopt het echter mis, een aantal vakken vallen best mee, maar tijdens de blok krijgt hij de leerstof simpelweg niet meer rond. Ach ja, hij is immers niet gewoon om te studeren, toch? Studiemethode training kan in dat geval een zinvolle stap zijn. Dus leerde Jan alles over schema's maken, samenvattingen, planningen, korte en lange termijn geheugen, enz. Hij schakelde nog maar eens over: 'afzakken' naar een bachelor IT en een goede studiemethode zouden wel soelaas brengen. Na nog eens drie jaar studeren had Jan bijna de helft van de vakken afgelegd, gespreid over de 3 studiejaren: alle vakken die systemisch, probleemoplossend en innoverend waren: geslaagd met ferme cijfers, en alle vakken die gedetailleerd programmeren vroegen:niet geslaagd met confronterende cijfers. Hij stak namelijk passioneel veel tijd in de 'leuke vakken' en had een enorm uitstelgedrag voor wat de 'niet leuke' vakken betreft .. Daar eindigde dan ook, na 5 jaar, het studieverhaal van Jan met (schijnbaar) niets ....

Wat bleek uit zijn KernTalentenAnalyse?

Jan heeft - onder andere - een maximaal KernTalent in 'functionele creativiteit'. Dat betekent dat hij van nature een trouble-shooter en problemsolver is, hij streeft naar het alsmaar functioneler maken van dingen, maar dan wel op korte en halflange termijn. Hij heeft ook een sterk KernTalent in pro-actief kennis opdoen in de diepte. Maw, Jan is inderdaad een probleemoplosser en wil daar graag kennis voor opdoen, tot in de kleinste details zelfs (proactief,in de diepte) maar alleen als die kennis van onmiddellijk nut is ! Dus, dat hij daar later iets knap zal kunnen mee doen is niet wat hem intrinsiek (van binnenuit, vanzelf) motiveert. Bovendien heeft hij slechts een half KernTalent Pro-actief kennis opdoen in de breedte. Maw, studeren, gewoon om iets te weten, interesseert hem werkelijk niet. En is dat nu niet precies wat het hoger onderwijs van elke student verlangt: dat je alles oppikt? Hij kan dat wel, als het nodig is, maar hij kan het niet lang volhouden omdat het teveel energie van hem vraagt en hij ondertussen de interessante dingen moet laten liggen. Jan is echter in aanleg een specialist, geen generalist... Bovendien is Jan niet competitief ingesteld, niet tegenover anderen, niet tegenover zichzelf, zo blijkt uit de analyse. Studeren om te laten zien 'hoe slim hij is' of 'wat een doorzettingsvermogen' hij heeft...kan hij echt niet opbrengen, kost hem zoveel energie, demotiveert, deprimeert.. En, oh ja, die systeemvakken sloten perfect aan op nog een ander sterk KernTalent (organiseren 3D) en die programmeervakken..op een klein KernTalent (organiseren 2 D)...

Hoe is Jan hier uitgeraakt? Heel simpel, inzicht in zijn KernTalentenblauwdruk hielp hem om keuzes te maken op basis van zijn sterkste KernTalenten. Hij studeerde dus op eigen houtje voor een integrale Systeemlicentie (Cisco), legde bij een gespecialiseerd(!) centrum examen af en slaagde. Met die licentie kreeg hij zijn eerste IT job. Deed er allerlei opdrachten,waarvoor hij zelf informatie bijeen moest zoeken (met direct nut dus) om de problemen kunnen op te lossen. Leerde op die manier veel systemen kennen,veranderde van job om nieuwe uitdagingen aan te gaan waar hij opnieuw zelfstandig en autodidactisch aan de slag moest. Ondertussen is onze 'student' systeemanalist, krijgt middelgrote afgebakende projecten onder zijn verantwoordelijkheid waarvoor geen afgelijnde kennis voorhanden is, maar alles nog moet worden uitgezocht.

Rekeninghoudend met zijn volledige blauwdruk (die we hier niet bespreken wegens te uitgebreid), is dit voor hem the place to be en het bedrijf is blij met zo'n 'doorzetter'. Daarnaast worden ook zijn leiderschapskwaliteiten opgemerkt en ziet men hem na verloop van tijd wel een team coördineren. Tijd om zijn blauwdruk er opnieuw bij te nemen, want het Peter principe loert om de hoek. Hij zou dergelijke job immers aankunnen, maar hij kan dan niet technisch-probleemoplossend meer bezig zijn (met een maximaal KernTalent in 'functionele creativiteit' ! ) en moet binnen een sterk hiërarchie loyaal 'boodschappen van boven naar onder doorgeven' (echt niet zijn ding!). Beter zal zijn de promotie te weigeren en uit te kijken naar een functie als computerarchitect, want dat biedt veel uitdaging en groei op termijn en sluit helemaal aan bij zijn sterkste KernTalenten.

Een analyse op 18-jarige leeftijd had Jan -en zijn ouders - meer inzicht gegeven in zijn aangeboren interessegebieden, intrinsieke motivatoren, maar ook leerstijlen en persoonlijkheid. Daardoor zou Jan sneller bij zijn studierichting zijn uitgekomen maar hadden we ook een 'plan van aanpak op maat' kunnen uitwerken om ook met de lastige kanten van studeren kunnen om te gaan. Daarnaast spelen natuurlijk ook intelligentie en al dan niet aanwezigheid van leerstoornissen een rol in hoe iemand zich ontwikkelt. Jan, bijvoorbeeld, heeft ADHD, Dyslexie en is hoogbegaafd, ook dat bepaalt mee zijn studiehouding.