Wat is de uitdaging voor jou - en voor mij ?

Hoe kun je boos blijven op iemand vanwege de kleur van zijn ogen?

Danielle Krekels

Wie we zijn, en hoe we ons dus gedragen, is grotendeelsaangeboren. Onze opvoeding bepaalt hoe we die aanleg al dan niet ontwikkelen. Maar, die verandert nooit de werkelijke aard van het beestje…

Waarom zou je de ander dan willen veranderen? Als dat al zo moeilijk lukt bij jezelf…

Vaak is dat omdat wat de ander doet, of juist niet doet, of zegt, of hoe die zich gedraagt ervaren wordt als een gebrek aan liefde en respect, of zelfs pesten. Terwijl dat meestal niet zo bedoeld werd. Betekent veilige gehechtheid in een relatie niet precies dat je (eindelijk!) jezelf mag zijn?

Elkaar proberen te veranderen, is immers ingaan tegen elkaars natuur. Maar om zinvol kunnen samen te leven moet je elkaars natuur dus wel goed kennen want die is zelden een perfecte match met de jouwe. Met behulp van de KernTalenten Methode kan je echter grotere stappen tegelijk zetten. Voorwaarde is bereid zijn om elkaars noden te zien en te leren respecteren. De 'aard van het beestje', de blauwdruk..., kan je immers niet veranderen maar vanuit je eigenheid leren rekening houden met elkaar, kan je wel (leren).

Een paar voorbeelden:

Als je partner, in aanleg, geen zorgende empathie heeft, zal die niet automatisch (zonder erover te moeten nadenken) met koffie en koekjes ronddraven in huis, terwijl jij misschien net wel heel dienstbaar en zorgzaam bent. Als die KernTalenten eenmaal bloot liggen, ga je daar anders naar kijken. Die ene keer dat hij jou een koffie aanbiedt, weet je dat hij daar moeite voor gedaan heeft en kan je alleen maar diepe dankbaarheid voelen.

Als jij van nature een groepsmens bent, zal samen op stap gaan met de vrienden jou een enorme boost geven. Als je partner dat KernTalent niet zo sterk heeft, zal zij elke groepsuitstap als iets heel vermoeiend ervaren, iets om van te bekomen. Dat ervaar jij misschien als een afwijzing van je vrienden, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je partner haalt misschien, in aanleg, meer energie uit het beluisteren van een fantastische cd. Van zodra je weet dat het ‘niet persoonlijk’ is, wordt het makkelijker om de ander die noodzakelijke ruimte te geven.

Dit zijn slechts eenvoudige voorbeelden. Je KernTalenten staan immers nooit op zichzelf. Ze maken deel uit van een uniek profiel van 23 KernTalenten. Er bestaan 94 miljard mogelijke combinaties. Een van die ‘combinaties van KernTalenten is jouw partner…. En hoe komt die overeen met jouw unieke profiel ?

Wie zijn KernTalenten kent, en die van de ander, weet waar conflicten kunnen uit voortkomen, maar ook hoe ze beter te begrijpen en samen op te lossen. Koppels die elkaars KernTalenten profiel kennen, stoppen met strijden tegen elkaar. In de plaats ga je samen strijden voor een betere koppelrelatie. Die kan je immers wel veranderen!

Wat kan ik bieden?

De KernTalentenmethode laat toe om elkaar op een snelle en objectieve manier te leren kennen. Daarom vertrekken we altijd van een Kerntalentenanalyse van elke persoon apart. (tenzij ze al bestaat en door een erkend analist werd uitgevoerd). 

"Je favoriete speelgoed en de dingen die je als kind het liefste deed, zeggen alles over je natuurlijke voorkeuren en de talenten die je hebt. Deze natuurlijke voorkeur is de basis van de KernTalenten-methode, die de grond van je karakter, je talent en je drijfveren blootlegt. Als je in je dagelijkse leven je KernTalenten kunt uitspelen, zit je in een natuurlijke stroom, een flow waarin je je goed voelt omdat alles is zoals het moet zijn”.

Danielle Krekels, grondlegger,ontwikkelaar en bezieler van de KernTalenten-methode, Core-Talents

Je KernTalenten vertellen jou wie jij in wezen bent:

  • jouw AARD = 'zijn' (je karakter, je natuur, je persoonlijkheidseigenschappen) PLUS
  • jouw POTENTIEEL = 'zullen kunnen' ( klassiek talent, wat je goed zal kunnen mits de minimum vereiste fysieke en intellectuele capaciteiten, de juiste opleiding en voldoende oefening) PLUS
  • jouw INTRINSIEKE MOTIVATIE = 'willen' (de goesting, wat je echt grààg wil doen, je passie)

Er zijn 23 KernTalenten, die onderverdeeld zijn in 9 clusters: creativiteit, organisatie, empathie, sociabiliteit, competitie, autonomie en ondernemerschap, strategie, probleemoplossend denken,kennisvergaring, naar buiten treden. Elk KernTalent bestaat uit verschillende componenten die , in relatie tot de componenten van andere KernTalenten, ook weer extra inzichten geven. Zo krijgen we bv. zicht op leiderschap, doelgerichtheid, natuurlijk perfectionisme, management, verkoopstalenten, enz... Een KernTalent kan klein (energievretend), half (eerder neutraal) of sterk (energiegevend) zijn. Het geheel van alle kleine, halve en sterke KernTalenten samen, kunnen we zien als de ‘blauwdruk’ van een mens, of nog beter: als zijn ‘positieve rekbaarheid’.

Nadat we de beide unieke profielen kennen breng ik jullie samen om stap voor stap elkaars sterke, halve en kleine Kerntalenten te ontdekken. We bekijken waar de mogelijke spanningsvelden zitten, wat ze precies betekenen in je relatie en hoe je ze kan begrijpen als natuurlijke behoeften van de ander (en waarom die soms doorschieten). We zoeken daarna samen naar welke KernTalenten die (potentiële) relatieconflicten kunnen ontmijnen en hoe je die kan inzetten. Naast het unieke profiel van elkeen kunnen we dus ook een ‘profiel van de relatie’ maken, een visueel geheugensteuntje om nooit meer op dezelfde manier naar elkaar te kijken. 

Ik werk bijzonder graag met de KernTalenten Methode bij koppels, omdat ze op zeer korte termijn opnieuw dingen in beweging zet en zorgt voor meer verdieping en verbinding met elkaar. Van jullie verwacht ik vooral de bereidheid om, ondanks alle kwetsuren, open te staan voor wie de ander in wezen is. 

Hoe doen we een analyse?

Als voorbereiding op het eerste gesprek vul je een online vragenlijst in waar je per 'leukertje' (= spel, activiteit, bezigheid) aanduidt hoe leuk of jij dat vond. Daarnaast is er ook een 'open veld' waarin jij zelf activiteiten kan toevoegen. De test neemt ongeveer 30 minuten in beslag en is bovendien ook nog eens prettig om te doen. In een eerste gesprek ga ik nadien dieper in op je spelgedrag, om zeker te zijn dat we er hetzelfde onder verstaan en dat de KernTalenten juist worden toegekend. Dan maak ik een overzicht van jouw 'kleurenpallet' , dit zijn je 23 KernTalenten en de mate waarin je ze in aanleg mee hebt: klein, half of sterk. Door de nauwkeurige combinatie van àlle clusters (bij elkaar horende KernTalenten) en àlle componenten (onderdelen van KernTalenten) te bespreken, geef ik jou een correcte interpretatie mee, want er zijn 94 miljard mogelijke combinaties aan sterke, halve en kleine KernTalenten. Een KernTalent is dus op zich niet verkeerd of goed, precies omdat het afhangt van het onderlinge samenspel van àlle kleine, halve en sterke KernTalenten. Elk profiel is dus waardevol!

In een tweede gesprek gaan we daarom, via een diepte-interview, na in welke mate die KernTalenten zich doorheen jouw levensloop, en in wisselwerking met jouw omgeving, zich al dan niet hebben kunnen ontwikkelen tot competenties. Tot slot beschrijven we jouw unieke blauwdruk in een lijvig verslag, een instrument om telkens wanneer je in je leven voor belangrijke keuzes staat, toch dicht bij je ware zelf te blijven, je unieke strepenpatroon. Vanaf hier zullen voor jou al veel zaken verhelderd zijn, vind je wellicht vanzelf al aanknopingspunten om meer veerkracht te ontwikkelen maar ben ik zeker ook beschikbaar om samen met jou een stuk op weg te gaan bij de relatievragen die je nog bezighouden.

Wat kost het?

De prijs kan sterk variëren van een uurloon van 60 euro per uur tot maximum 950 euro voor het ganse proces (= beide een volwaardige Ktn analyse met levenslang geldig verslag en koppelgesprekken)

Je zou een KernTalenten-koppel-analyse ook cadeau kunnen doen aan mensen die gaan trouwen of samenwonen. De analyses op zich blijven levenslang geldig en het is een echte investering, veel waardevoller dan ‘meubelen en huisgerief’, in een duurzame relatie.