Wat is de uitdaging voor jou - en voor jou ?

"Na liefde is werk de meest zingevende factor in het leven"

Ansulm Grün

Werken is meer dan zomaar wat centen verdienen en een financiële zekerheid op langere termijn uitbouwen. Werk is ook een manier om onze sociale contacten uit te bouwen, om erkenning en waardering te krijgen en vooral om onszelf te ontwikkelen. Keuzes dringen zich op wanneer we niet meer tevreden zijn met de jobinhoud, leiders hebben die niet bij ons passen, spanningen met collega's dreigen op te lopen, de werkdruk té lang té hoog blijft, de reistijd te lang wordt, het gezinsleven in de schaduw van de job komt te staan. Vandaag worstelen heel wat mensen met het maken van dergelijke loopbaankeuzes. We hebben immers niet geleerd om zelf onze loopbaan in handen te nemen, om pro-actief ons eigen profiel af te wegen tegenover het aanbod, en om rationeel maar toch ook met ons buikgevoel de juiste beslissing te nemen.

Als loopbaancoach is het mijn uitdaging om - vertrekkende vanuit jouw specifieke vraag - te ontdekken wat voor jou 'werkbaar werk' is , binnen of buiten de huidige werkplek en je keuzeproces te ondersteunen. We werken daarbij oplossingsgericht, helpen je jezelf te ontdekken, te versterken, en te ontwikkelen zodat je zèlf de goede beslissing kan nemen.

"Als je dicht genoeg bij de slagboom komt, gaat die wel omhoog."

Wat kan ik bieden - via de loopbaancheque?

De overheid stimuleert - via de VDAB - werknemers die een loopbaan begeleiding willen volgen. Een loopbaancheque kost jou slechts 40,00 euro en heeft een marktwaarde van 670, euro. Je kan er immers 4 uur privébegeleiding mee krijgen. Alle info en voorwaarden vind je hier: http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Wanneer je gebruik maakt van een loopbaancheque werken we altijd vanuit het Erkend Loopbaancentrum Core-Talents en vertrekken we dus altijd van een KernTalentenanalyse. Dat is vanuit de visie van Core Talents, en de mijne, immers een heel fundamentele stap om - objectief! - te ontdekken wie je bent (in aanleg), waar je voor gaat en wat je afremt (intrinsieke (de)motivatie), waar je voor stààt (waarden) en tenslotte waar je voor kiest, of zou moeten voor kiezen om gezond te blijven (energiegevers/energievreters).

"Je favoriete speelgoed en de dingen die je als kind het liefste deed, zeggen alles over je natuurlijke voorkeuren en de talenten die je hebt. Deze natuurlijke voorkeur is de basis van de KernTalenten-methode, die de grond van je karakter, je talent en je drijfveren blootlegt. Als je in je dagelijkse leven je KernTalenten kunt uitspelen, zit je in een natuurlijke stroom, een flow waarin je je goed voelt omdat alles is zoals het moet zijn. De KernTalentenmethode helpt je je natuurlijke voorkeuren terug te vinden en aan te scherpen. Het ontdekken van jouw favoriete kinderactiviteiten en hoe je die kennis kunt omzetten in het maken van de juiste keuzes, is een verrassende en bijzonder leuke manier om niet alleen de geknipte studie of job, maar ook meer rust en geluk te vinden."

Danielle Krekels, grondlegger,ontwikkelaar en bezieler van de KernTalenten-methode, Core-Talents

Je KernTalenten vertellen jou wie jij in wezen bent:

  • jouw AARD = 'zijn' (je karakter, je natuur, je persoonlijkheidseigenschappen) PLUS
  • jouw POTENTIEEL = 'zullen kunnen' ( klassiek talent, wat je goed zal kunnen mits de minimum vereiste fysieke en intellectuele capaciteiten, de juiste opleiding en voldoende oefening) PLUS
  • jouw INTRINSIEKE MOTIVATIE = 'willen' (de goesting, wat je echt grààg wil doen, je passie)

Er zijn 23 KernTalenten, die onderverdeeld zijn in 9 clusters: creativiteit, organisatie, empathie, sociabiliteit, competitie, autonomie en ondernemerschap, strategie, probleemoplossend denken,kennisvergaring, naar buiten treden. Elk KernTalent bestaat uit verschillende componenten die , in relatie tot de componenten van andere KernTalenten, ook weer extra inzichten geven. Zo krijgen we bv. zicht op leiderschap, doelgerichtheid, natuurlijk perfectionisme, management, verkoopstalenten, enz... Een KernTalent kan klein (energievretend), half (eerder neutraal) of sterk (energiegevend) zijn. Het geheel van alle kleine, halve en sterke KernTalenten samen, kunnen we zien als de ‘blauwdruk’ van een mens, of nog beter: als zijn ‘positieve rekbaarheid’.

Na het aanvragen van je loopbaan cheque bij de VDAB, krijg je een link met de nodige info doorgestuurd naar je privémail. We plannen dan ook meteen twee afspraken voor de check en feedback op de vragenlijst (2,5 uur) en het diepte-interview (2 uur).

Als voorbereiding op het eerste gesprek vul je een online vragenlijst in waar je per 'leukertje' (= spel, activiteit, bezigheid) aanduidt hoe leuk of jij dat vond. Daarnaast is er ook een 'open veld' waarin jij zelf activiteiten kan toevoegen. De test neemt ongeveer 30 minuten in beslag en is bovendien ook nog eens prettig om te doen. In een eerste gesprek ga ik nadien dieper in op je spelgedrag, om zeker te zijn dat we er hetzelfde onder verstaan en dat de KernTalenten juist worden toegekend. Dan maak ik een overzicht van jouw 'kleurenpallet' , dit zijn je 23 KernTalenten en de mate waarin je ze in aanleg mee hebt: klein, half of sterk. Door de nauwkeurige combinatie van àlle clusters (bij elkaar horende KernTalenten) en àlle componenten (onderdelen van KernTalenten) te bespreken, geef ik jou een correcte interpretatie mee, want er zijn 94 miljard mogelijke combinaties aan sterke, halve en kleine KernTalenten. Een KernTalent is dus op zich niet verkeerd of goed, precies omdat het afhangt van het onderlinge samenspel van àlle kleine, halve en sterke KernTalenten. Elk profiel is dus waardevol!

KernTalenten geven nog NIET aan of je een vaardigheid of competentie nu ook al echt verworven hebt, dus of je dit nu al kùnt. WEL wat er in jouw aard en potentieel ligt - misschien zelfs nog verborgen - en wat je energie geeft om te doen vanuit je authentieke, originele zelf, zonder de invloed van opvoeding, levensgebeurtenissen, normen en waarden, enz. In een tweede gesprek gaan we daarom, via een diepte-interview, na in welke mate die KernTalenten zich doorheen jouw levensloop al dan niet hebben kunnen ontwikkelen tot competenties en wat ze betekenen voor jouw huidige loopbaanvraag.

Tot slot beschrijven we jouw unieke blauwdruk in een lijvig verslag, een instrument om telkens wanneer je in je leven voor belangrijke keuzes staat, toch dicht bij je ware zelf te blijven, je unieke strepenpatroon.

Doorheen dit proces ga je via gerichte vragen en opdrachten ondertussen je Persoonlijk OntwikkelingsPlan kunnen opmaken (POP). Dit is een reflectief en actiegericht middel om je te helpen loopbaankeuzes te maken.

Afhankelijk van je persoonlijke behoeften kan verdere coaching bestaan uit: arbeidsmarktverkenning (bv VDAB beroepentool accurater leren inzetten), omgaan met spanningen met collega's en/of leidinggevenden, onderzoek van je waarden in werk, (keuzes) leren maken, enz... Uiteraard vertrekken we daarbij altijd vanuit jouw vragen en zonder vooraf vastgelegd recept! Je kan hiervoor een tweede cheque aanvragen, die recht geeft op 3 uur begeleiding.

Wat kan ik bieden - zonder de loopbaancheque?

Kom je niet in aanmerking voor een loopbaancheque dan is dat natuurlijk jammer, maar besef dat één analyse geldig is en blijft voor je hele verdere leven en alle keuzes die je daarin maakt. Een KernTalenten analyse (info zie hoger) bestaat altijd minimaal uit het checken van de test (1 uur), terugkoppeling van de resultaten (1,5 uur), diepte-interview (2 uur) en uitgebreid verslag (2 uur). Reken dus op 550,00 euro, BTW inbegrepen. Verdere begeleiding kan aan een tarief van 60 euro per uur, BTW inbegrepen.

Uiteraard is er ook loopbaancoaching zonder KernTalenten analyse mogelijk. In dat geval vertrekken we eveneens vanuit jouw specifieke loopbaanvraag, gaan oplossinggericht te werk om die te exploreren, bepalen in samenspraak welke oefeningen en tools zinvol kunnen zijn om meer inzicht te geven om zo tot een goed keuzeproces te komen. We denken dan aan het exploreren van Waarden in Werk, Competenties in Werk, communicatiestijlen, Kernkwadranten, oefening keuzes maken, 360° feedback, enz..