Wat is de uitdaging voor jou - en voor mij ?

Om aan te geven wat we onder hoogbegaafdheid verstaan, gebruiken we graag de definitie uit het Delphi model Hoogbegaafdheid (Koojman M.,2008). De meeste hoogbegaafden herkennen zich in deze omschrijving:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

Hoogbegaafdheid is dus meer dan de uitslag van een IQ test, het gaat om je hele zijn.

De KernTalentenMethode legt dat hele ‘zijn’ bloot op een heel complete, concrete en gedetailleerde manier en geeft meteen aangrijpingspunten om betere keuzes te kunnen maken. Ze wordt daarom bijzonder gewaardeerd door hoogbegaafden zelf, die zich vaak niet herkennen in de meest gebruikte assessment tools.

De meerwaarde van de KernTalentenMethode voor hoogbegaafden zit volgens mij in volgende vaststellingen:

 • De kenmerken waaruit de Delphi definitie is opgebouwd (en daar uitvoerig worden omschreven), zijn ook terug te vinden in 9 KernTalenten. Maar tegelijk worden àlle KernTalenten, klein half of groot, altijd samen bekeken. Hoogbegaafden hebben dus een aantal gemeenschappelijke kenmerken maar hoe sterk die tot uiting komen, hoe sterk de overige 14 KernTalenten zijn en de hoogte van het IQ bepalen samen de unieke persoon. Binnen de groep hoogbegaafden zijn er onderling dus héél sterke verschillen. Met een KernTalentenanalyse leg je jouw unieke hoogbegaafdheid dus bloot.
 • Voor veel hoogbegaafden geldt dat competent zijn niet per definitie plezier en voldoening geeft. Afhankelijk van je intellectueel potentieel kan je immers ook de kleine en halve KernTalenten tot competenties ontwikkelen. Daardoor word je vaak voor heel veel rollen ingezet en gewaardeerd, maar ervaar je daar zelf geen grote voldoening van en dreigt zelfs een echte Bore out. Via een KernTalentenanalyse kunnen we heel goed de noodzakelijke shift maken tussen ‘wat je kan’ én ‘wat je eigenlijk zelf wil’.
 • Elk sterk KernTalent moet worden uitgeleefd. Hoogbegaafden hebben vaak veel sterke KernTalenten waardoor we binnen die sterke nog een grote differentiatie kunnen zien. Dit geeft ons de mogelijkheid om binnen de energiegevers nog de allersterkste KernTalenten afzonderlijk te bekijken in hun onderlinge samenhang en zo proberen de kern van de passie te pakken te krijgen.
 • De meeste hoogbegaafden zijn ook hoogsensitief. Ze hebben een sterkere waarneming en het brein verwerkt de binnenkomende prikkels op een dieper niveau. Dit houdt risico’s in voor overprikkeling en daardoor overgevoeligheid. Begrijpen wat hoogsensitiviteit (niet) is, welke KernTalenten een rol spelen, en hoe je vanuit jouw eigenheid (jouw unieke KernTalentenprofiel) daar kan mee omgaan maakt dat je dit persoonskenmerk kan leren inzetten als een echte kracht.
 • Als hoogbegaafde heb je een aangeboren (we kennen het specifieke KernTalent) top-down manier van denken. In het onderwijs wordt vaak vanuit een bottom-up manier gewerkt. Vaak heb je je tijdens je schoolloopbaan wat’ anders’ gevoeld zonder goed te begrijpen hoe dat komt. Sommigen hebben zich aan de situatie aangepast, anderen juist niet. Vaak, maar zeker niet altijd, hebben hoogbegaafden een moeilijke schooltijd doorlopen en/of een minder passende studiekeuze gemaakt of de studies helemaal niet afgemaakt. Hoogbegaafden hebben dan ook meer dan anderen last van onzekerheid, faalangst, impostersyndroom of uitstelgedrag. Als je met je unieke KernTalentenbril van nu kan kijken naar de situatie toen, vallen er echter veel puzzelstukken op hun plaats en dat heb je nodig om verder te kunnen….
 • Als hoogbegaafde leert je KernTalentenprofiel jou HOE je hoogbegaafd bent. Omgekeerd kan een KernTalentenanalyse, samen met het diepte-interview, ook een vermoeden van hoogbegaafdheid blootleggen bij iemand die zich daar niet van bewust is. Dat is altijd even schrikken want de meeste mensen herkennen dat niet bij zichzelf, zeker niet wanneer er geen schoolse of professionele topresultaten werden behaald. Naarmate we de KernTalentenconstellatie meer verduidelijken, kennis over hoogbegaafdheid delen en het levensverhaal meenemen geraken de meeste mensen terug ‘geaard’. Ze ontdekken hun ware zelf, het coping gedrag dat ze hebben ontwikkeld en de moeilijkheden waar ze tegenaan botsen. Vreemd genoeg krijg ik zelden nog de vraag waar ze hun IQ kunnen laten meten (al geef ik altijd de verwijzing mee) omdat de meesten vanaf hier verder kunnen met de nieuwe inzichten.

Wat kan ik bieden?

Zoals eerder gesteld, is hoogbegaafdheid een veel ruimer begrip dan intelligentie. Wie zijn intelligentieniveau wil kennen, verwijs ik altijd door naar een diagnostisch centrum. Om grondig zicht te krijgen op HOE iemand hoogbegaafd is, ga ik graag aan de slag met een KernTalentenanalyse (altijd analyse spelgedrag + diepte-interview).


Enkele voorbeelden van vragen zijn:

 • Men zegt dat ik hoogbegaafd zou kunnen zijn, maar ik zie het niet zitten om een IQ test te laten doen
 • Ik weet dat ik hoogbegaafd ben, maar wat kan of wil ik zelf met dat gegeven
 • Ik heb last van faalangst, uitstelgedrag, imposter syndroom, laag zelfbeeld,…
 • Mijn kind dreigt vast te lopen in het middelbaar of hoger onderwijs, ik vermoed hoogbegaafdheid, maar hij/zij wil zich niet laten testen
 • Ik ben best tevreden met mijn loopbaan, maar heb nog altijd niet mijn grote passie gevonden
 • Ik heb het lastig om met leidinggevenden en/of collega’s samen te werken
 • Ik raak snel uitgekeken op mijn nieuwe job/functie maar ik kan toch niet blijven jobhoppen (volgens anderen…)
 • Ik ben goed in wat ik doe, maar ik voel de ‘flow’ niet
 • Ik zie wat er fout loopt, maar ook de oplossingen, maar heb geen enkele impact daarop

Na een KernTalentenanalyse weten we:

 • óf je wellicht hoogbegaafd bent (maar niet hoe hoog je IQ is)
 • HOE je hoogbegaafd bent: combinatie van 9 Ktn
 • hoe je volledige – unieke – KernTalentenprofiel eruitziet en in verband staat met je hoogbegaafdheid
 • hoe je in een eventuele burn-out en bore-out geraakt bent

Na een KernTalentenanalyse kunnen we:

 • je sterke KernTalenten verder differentiëren naar waar je sterkste cluster zit, je eigenlijke passie
 • kunnen we een plan van aanpak maken om die passie om te zetten in een concrete job, als werknemer of zelfstandige of een alternatief plan
 • kunnen we nagaan of, en in welke mate, je ook hoogsensitief bent (KTn+ diepte-interview + HSP test Van Hoof)

Na een KernTalentenanalyse bieden we begeleiding om:

 • te onderzoeken welke (negatieve en positieve) rol die (onbewuste) hoogbegaafdheid in jouw leven heeft gespeeld. Door het verleden door een andere bril te bekijken wordt het hier en nu heel wat scherper en groeit er nieuw inzicht over de toekomst.
 • te begrijpen waarin hoogbegaafd denken verschilt van wat je in je omgeving doorgaans ervaart (maar tot nog toe niet herkende of niet kon benoemen) en wat dat betekent op de werkvloer (of voor je persoonlijke relaties).
 • je inzichten te vertalen naar vaardigheden om beter met een ‘doorsnee-omgeving’ om te kunnen gaan en op die manier beter te verbinden met bv. collega’s en leidinggevenden

Wat kost het?

Wanneer jouw vragen rond (vermoeden) hoogbegaafdheid verband houden met vragen rond je loopbaan dan kan je gebruik maken van loopbaancheques, als je aan de voorwaarden voldoet.

Enkele voorbeelden van loopbaanvragen gerelateerd aan hoogbegaafdheid zijn:

 • Hoe haal ik meer voldoening en plezier uit mijn werk?
 • Ik word onvoldoende uitgedaagd maar heb ook geen diploma’s. Kan ik dan wel iets doen?
 • Wat zijn eigenlijk mijn talenten en competenties?
 • Hoe kan ik mijn talenten en competenties nog beter inzetten?
 • Ik wil een andere job zoeken maar hoe begin ik daaraan?
 • Ik heb (nog steeds) het gevoel dat ik het foute diploma heb, hoe kan ik bijsturen?
 • Ik heb problemen met één of meerdere collega’s en/of leidinggevenden, is daar een oplossing voor?
 • Ik denk er al lang aan om zelfstandige te worden (freelance, eigen zaak, vennoot) is dat iets voor mij?
 • Ik doe mijn job al heel lang. Is het tijd voor iets anders of blijf ik beter?
 • Ik ben zelfstandige (of wil het worden) maar vind mijn focus niet: wie ben ik, wat wil ik, wie is mijn klant?

De eerste loopbaancheque kost jou slechts 40,00 euro en heeft een marktwaarde van 670 euro. Je kan er 4 uur privébegeleiding mee krijgen. Voor een tweede loopbaancheque, marktwaarde 500 euro, betaal je 40,00 euro voor 3 uur begeleiding.

Alle info en voorwaarden vind je hier: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/wie

Kom je niet in aanmerking voor een loopbaancheque dan is dat natuurlijk jammer, maar besef dan dat één analyse geldig is en blijft voor je hele verdere leven en alle keuzes die je daarin maakt. Het uitgebreide verslag geeft je houvast om op elk moment te herlezen, te herbronnen en te herontdekken en werkt echt als een kompas in je (professionele) leven.

Een KernTalentenanalyse bestaat altijd minimaal uit het analyseren van je spelgedrag (1,5 uur), terugkoppeling van de resultaten (1,5 uur), diepte-interview (2 uur) en uitgebreid verslag (2 uur). Reken dus op 550,00 euro (vrijgesteld van BTW). Scholieren en studenten krijgen een stevige korting en betalen slechts 390 euro (vrijgesteld van BTW). Verdere begeleiding kan aan een tarief van 60 euro per uur (vrijgesteld van BTW).